Online gedrag en internetconsultatie

Activiteit: ConsultancyProfessional

Description

Bij het opstellen van regelgeving speelt het internet een steeds grotere rol, met name sinds de invoering van internetconsultatie. Daarmee rijst de vraag of mensen zich online anders gedragen dan offline. En als dat zo is, waarin dat verschil is gelegen. Kortom, met welke factoren hebben we rekening te houden bij online reacties in het regelgevingsproces?

In deze cursus leert u aan de hand van recente inzichten uit het vakgebied van de psychologie welke psychologische processen achter online gedrag schuilgaan,. Daarbij zal Hedy Greijdanus specifiek op de context van internetconsultatie ingaan. Wat zijn mogelijke consequenties van het openbaar maken van reacties gedurende een online consultatie of na sluiting ervan? Welke rol spelen processen van bijvoorbeeld polarisatie en groepsidentiteit? En hoe kunnen deze soms tegen-intuïtieve onderzoeksresultaten bijdragen aan een meer wetenschappelijk gefundeerd gebruik van internetconsultatie? Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en interactie.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingenhttps://psychologievansociaalgedrag.nl/
Periodefeb.-2020
Werken voorAcademie voor Overheidsjuristen, Netherlands
Mate van erkenningNational