Deelname in complexe gegevensverzameling: vertrouwen en solidariteit

  Activiteit: Professional or public presentationProfessional

  Description

  De groeiende digitalisering en daarbij horende gegevensverzameling heeft nieuwe onderzoeksmogelijkheden gecreëerd en kan bijvoorbeeld de medische wereld helpen om gezondheid beter te begrijpen en te verbeteren. Deze manier van gegevensverzameling vergt echter wel een omslag in de huidige ideeën over onderzoek en de methoden die nu worden gebruikt. Tijdens zijn promotie en daarna onderzocht Reinder onder andere welke verschillen in vertrouwen en algemene waarden belangrijk zijn bij het besluit van mensen om wel of niet mee te doen aan complexe dataverzamelingen.

  De resultaten van het onderzoek lieten zien dat zowel vertrouwen in de overheid als het vertrouwen in andere mensen de keuze van proefpersonen om wel of niet mee te doen aan gegevensverzameling deels verklaren. Ook de pro-sociale waarden, oftewel het belang van andere mensen, speelden hierin een rol. Veel mensen voelen het dilemma tussen het bijdragen aan de maatschappij en hun individuele interesses en zorgen. Deelnemers, niet-deelnemers en ex-deelnemers in complexe gegevensverzamelingen voor onderzoek blijken hier anders mee om te gaan. In de presentatie van 5 april zal Reinder deze verschillen verder toelichten. Bovendien zal hij de implicaties van complexe gegevensverzamelingen voor onderzoek ter discussie stellen, met name voor vertrouwen en solidariteit.


  Curriculum Vitae

  Reinder Broekstra (1988) studeerde Psychologie en Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn promotieonderzoek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Inmiddels is hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het UMCG en de University of Southampton.
  Periode5-apr.-2022
  Gehouden opStatistics Netherlands (CBS), Heerlen
  Mate van erkenningNational