Prehabilitatie

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Prof. Dr. Joost Klaase werkt als HPB-chirurg op de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie van het UMCG. Hij is hoogleraar Chirurgie met als leeropdracht de optimalisatie van perioperatieve zorg. Hij is met name geïnteresseerd in de periode voorafgaand aan de operatie, want hier liggen enorme mogelijkheden om patiëntgebonden risicofactoren te optimaliseren om zodoende de uitkomst van chirurgische zorg te verbeteren: minder en minder ernstige postoperatieve complicaties, kortere opnameduur en minder ongeplande heropnames. Denk hierbij aan verbeteren van de fitheid van de patiënt, de voedingstoestand, mentale weerbaarheid, aandacht voor comorbiditeit en intoxicaties (roken en drinken). Inmiddels is er in het UMCG voor de HPB patiënten een PREHAB polikliniek geopend waar alle patiënten gescreend worden op bovengenoemde risicofactoren en de interventies, die vooral ook in de eerste lijn plaatsvinden, worden georganiseerd.
Periode12-mrt.-2022
EvenementstitelNationaal Coassistenten Congress
EvenementstypeConference
Mate van erkenningNational