Preseed and PoC application of Brendinn Therapeutics B.V. at Technology transfer office VU&VUMC

Activiteit: ConsultancyProfessional

Description

Advisor / member of expert panel.
Periodeapr.-2016
Werken voorBrendinn Therapeutics B.V. , Netherlands
Mate van erkenningNational