Rechtbank Den Haag (Externe Organisatie)

Activiteit: MembershipProfessional

Description

De levenslange gevangenisstraf, het recht op resocialisatie en de belangen van slachtoffers. Advies, uitgebracht op verzoek van de raadsman van C. Yilmaz en ingebracht in het kort geding dat op 16 april 2104 diende voor de Voorzieningenrechter Den Haag. Vonnis d.d. 28 april 2014

In het advies worden vragen beantwoord betreffende de rechtspositie van een levenslanggestrafte die ter behandeling is opgenomen in een TBS-kliniek. Deze gestrafte is ten tijde van het uitbrengen van het rapport 31 jaar gedetineerd en geniet sinds 2002 in het kader van zijn behandeling ‘begeleide verloven’. Zijn verzoek om onbegeleid verlof wordt geweigerd op grond van de belangen van nabestaanden en slachtoffers en de impact van grotere vrijheidsverlening op de maatschappelijke orde en rust. De vragen worden beantwoord aan de hand van Europese jurisprudentie onzake artikel 3 EVRM (Vinter e.a. VK 9 juli 2013), rechtspraak van de civiele rechter in aan de onderhavige zaak voorafgegane procedures en de rechtspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming.
Periode16-apr.-2014
Gehouden opRechtbank Den Haag

Keywords

  • Criminal law
  • penitentiary law
  • Life imprisonment
  • human rights law