Symposium Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Symposium Nut en Nadeel van GeschiedenisonderwijsNut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw curriculum
Symposium op vrijdag 8 juni 2018, 13.00-17.00 uur, Vrije Universiteit AmsterdamHG-12A33 (Hoofdgebouw, 12e verdieping, zaal 33)
De ontwikkelteams Mens & maatschappij en Burgerschap werken hard aan de herziening van het curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (zie curriculum.nu). Wat hebben leerlingen nodig om in de toekomst goed deel te kunnen nemen aan de samenleving waarin ze leven? Hoe draagt geschiedenisonderwijs hier aan bij? En welke visie op geschiedenis en onderwijs ligt hieraan ten grondslag?
De ontwikkelteams komen begin juni met een eerste aanzet voor een nieuw curriculum. Op die uitwerking willen de teams graag feedback ontvangen. Om die reden organiseert het Meesterschapsteam Geschiedenis in samenwerking met de VGN en de afdeling geschiedenis van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken op 8 juni een symposium. Voor dit symposium nodigen we opleiders van pabo’s, tweede en eerstegraads leraren-opleidingen uit om samen na te denken over het wat en waartoe van geschiedenisonderwijs in het nieuwe curriculum en te reageren op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Ook leerkrachten, leraren en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Een samenvatting van de aanbevelingen zal worden aangeboden aan de ontwikkelteams.
Periode8-jun-2018
EvenementstitelSymposium Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw curriculum
EvenementstypeConference
LocatieAmsterdam , Netherlands
Mate van erkenningNational