Taken en groepsbelangen. Hoe interprofessionele samenwerking taakherschikking kan beïnvloeden.

  Activiteit: Professional or public presentationProfessional

  Description

  Het Ministerie van VWS is geïnteresseerd hoe taakherschikking kan worden bevorderd en zoekt alternatieve strategieën om dit te bewerkstelligen. Daar onderzoek van Dr. Jan-Jaap Reinders handvatten biedt om de bereidheid tot taakherschikking te vergroten, is hem gevraagd het Ministerie hierover in Den Haag te komen informeren. De laatste wetenschappelijke bevindingen en hun praktische implicaties worden tijdens deze presentatie op een rij gezet.
  Periode28-mrt-2019
  Gehouden opMinisterie van VWS, Netherlands
  Mate van erkenningNational