VELON congres 2016

  • Carla Geveke (Speaker)

Activiteit: Academic presentationAcademic

Description

Het is belangrijk om het onderwijsleerproces van leerlingen ten aanzien van wetenschap en technologie te bestuderen om inzicht te krijgen in hoe leerkrachten en educators die in externe leeromgevingen werken dit proces optimaal kunnen begeleiden. Er is behoorlijk wat bewijs dat wetenschap en technologie programma’s in externe leeromgeving – programma’s die schoolklassen volgen onder schooltijd, maar buiten de fysieke schoolomgeving – een leereffect hebben (Griffin, 2004). Ondanks het groeiende bewijs dat leren in externe leeromgevingen goed is voor leerlingen, is er nog maar relatief weinig aandacht besteed aan het cognitieve leereffect van deze omgevingen. Daarom richt is dit onderzoek gericht op het cognitieve leereffect van het leren in een externe leeromgeving. Cognitief effect kan gezien worden als toename in feitenkennis of toename in conceptuele (cf. Scardamalia & Bereiter, 2006), waarbij het laatste belangrijker wordt geacht dan het eerste. In deze studie onderzoeken we verschillende vormen van programma-implementatie en het leereffect ervan. De volgende hypotheses staan centraal: ten eerste, conceptueel denken en het uitlokken van conceptueel denken zijn gerelateerd. Ten tweede, getrainde leerkrachten/educators laten meer uitlokken van conceptueel zien. Tot slot, het leereffect van het programma is gerelateerd aan de kwaliteit van de implementatie.
Periode5-mrt-2016
EvenementstitelVELON congres 2016: Congres voor Lerarenopleiders 2016 'Professionaliseren in en door onderzoek'
EvenementstypeConference
LocatieBrussels, Belgium