Verschillende handhavingsstijlen

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Hoe handhaven gemeenten in de praktijk de verplichtingen die voortvloeien uit de
Participatiewet? Onderhouden ze regelmatig contact met hun cliënten? Stellen de
functionarissen zich strikt of juist coulant op? Hoe wordt omgegaan met de
sollicitatieplicht en de inlichtingenplicht?

Bij de beantwoording van deze vragen maakt ze gebruik van de gegevens die zij bij drie gemeentelijke sociale diensten heeft verzameld in het kader van haar
proefschriftonderzoek: ‘Tussen de Regels’, 2019, Groningen.
Periode26-nov-2021
EvenementstitelNajaarscongres NVRR Kring Noord
EvenementstypeConference