'Werken, inkomen en bestaan van arbeiders-, middenstands- en boerengezinnen op de Groninger klei in de 18e en 19e eeuw’. Lezing voor de vereniging Vrienden van Verhildersum), Leens

    Activiteit: Professional or public presentationProfessional

    Periodemei-2009
    Gehouden opLandgoed Borg Verhildersum, United Kingdom