Werkgroep ColoProctologie (WCP) (Externe Organisatie)

Activiteit: MembershipAcademic

Description

De WCP is een Nederlandse vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van de coloproctologie, waaronder behandeling van colorectale tumoren. De WCP acteert op verzoek van de Nederlands vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC) en de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie. De WCP is bestuurlijk vertegenwoordigd in de besturen van de NVGIC, NVCO en de Dutch Colorectal Audit (DCRA). De WCP organiseert symposia opdat kennis over de coloproctologie onderling kan worden uitgewisseld en verspreid, stimuleert wetenschappelijk
onderzoek en deelt beurzen uit voor fellowships. De WCP is tevens verbonden aan de European Society for Coloprotology (ESCP), de Europese organisatie binnen de coloproctologie.

Prof. dr. Consten is betrokken bij de ontwikkeling van een groot aantal richtlijnen t.a.v. de behandeling van gastroinestinale en colorectale pathologie: bekkenbodem, diverticulitis, rectum prolaps, colorectaalcarcinoom, chronische bekkenpijn en proctologie. Vanuit haar rol als voorzitter van de WCP beoordeelt prof. dr. Consten alle nieuwe richtlijnen op dit gebied.

Bij het creëren en herzien van bovenstaande richtlijnen vinden meerdere contacten met patiëntenplatforms plaats om patiëntbelangen optimaal te vertegenwoordigen bij het opstellen van de richtlijnen
Periode2018 → …
Gehouden opWerkgroep ColoProctologie (WCP), Netherlands
Mate van erkenningNational