Workshop: De drempel naar contact verlagen: Mentale (ramp)beelden als aangrijpingspunt in de behandeling van sociale angst

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Het afgelopen anderhalf jaar is er vanwege corona (tijdelijk) veel veranderd in de hoeveelheid contact en de manier van contact met anderen. Contact is natuurlijk een thema dat centraal staat bij sociale angst. Wat voor invloed hebben dergelijke veranderingen op sociale angst en de drempel naar contact? Deze veranderingen kwamen wij ook tegen in ons lopende onderzoek naar het vóórkomen en behandelen van mentale (ramp)beelden bij sociale situaties bij kinderen en jongeren met een sociale angststoornis en bij studenten met spreekangst. In de huidige workshop gaan we in op de (cognitieve) modellen over sociale angst. We gaan met name dieper in op mentale (ramp)beelden (bijvoorbeeld een mentale voorstelling van een gevreesde sociale catastrofe), een factor die een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van sociale angst. Daarbij wordt ingegaan op (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van behandeling en het lopende onderzoek dat we doen. De theoretische en empirische achtergrond van de inzet van EMDR flashforward wordt behandeld. Zou dit de anticipatieangst en vermijdingsgedragingen kunnen verminderen, om zo de drempel naar contact te verlagen? In deze workshop gaan we daarbij oefenen met het in kaart brengen van mentale (ramp)beelden met delen van een imagery interview.
Periode18-nov-2021
Gehouden opGGZ Noord-Holland-Noord, Netherlands