Download 'Ketenen van het verleden (met bijlagen)' PDF document | 6 MB Rapport | 26-07-2021

  Pers / media: Expert CommentProfessional

  Description

  Zie bijvoorbeeld, in een onderzoek naar historische contextualisering in het geschiedenisonderwijs, waarin ‘presentisme’ beschreven wordt als ‘the bias by which people assume that the same goals, intentions, attitudes, and beliefs existed in the past as they exist today’ (Timothy Huijgen, Balancing between the present and the past: Promoting students ability to perform historical contextualization (diss. Universiteit Groningen), 2018, p. 30), zie voor de verwante discussie over de Amerikaanse ‘presentistische’ school binnen de geschiedwetenschap: Frank Ankersmit, Denken over geschiedenis: Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen, Groningen: Wolters-Noordhoff 1984, p. 274. 

  Periode26-jul-2021

  Media-aandacht

  1

  Media-aandacht