Immaterieel erfgoed als proeftuin van een mondialiserende samenleving

 • Maaike Jong, de

Pers / media: OnderzoekPopular

Description

IMMATERIEEL ERFGOED & TOERISME

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft het volgende aan:

De onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Toerisme heeft als doel immaterieel-erfgoedgemeenschappen te versterken in het bredere toeristische veld. Dat doen we op twee manieren.
Ten eerste ontwikkelen we een praktische toolkit voor erfgoedgemeenschap- pen over hoe je het eigen product beter voor het voetlicht van bezoekers en toeristen krijgt. Deze toolkit stelt de erfgoedgemeenschappen in staat nieu- we bezoekers en toeristen te trekken in een sterk concurrerende markt met vele andere toeristische attracties. Tegelijkertijd bevat de toolkit handreikingen hoe trouw te blijven aan de kernwaarden die het erfgoed voor hen verte- genwoordigt. Verder geeft de toolkit tips en adviezen hoe gemeenschappen op een goede manier kunnen samenwerken met andere partijen.
Ten tweede onderzoeken we de verschillende belevingen van authenticiteit (zie ‘aanpak’ voor een toelichting op dit begrip). Waar liggen de grenzen tussen ‘je- zelf blijven’ of ‘authentiek zijn’ en ‘overcommercialisering’ of steeds meer toeris- ten of bezoekers trekken? Door meer inzicht te krijgen in hoe verschillende partijen ‘authenticiteit’ beleven willen we in samenspraak met de gemeenschappen de grenzen en mogelijkheden van duurzaam toerisme verkennen. (p. 75, 2018)

Als netwerkpartners zijn betrokken:

Deze onderzoekslijn voeren we uit in samenspraak met de hogeronderwijs- instellingen die zich bezighouden met (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van toerisme en het recreatieve bedrijfsleven: Hogeschool Inholland (Wendy Raaphorst), Saxion Hogeschool (Michiel Flooren), Universiteit Utrecht (Bouke van Gorp), Zuyd Hogeschool (Wil Munsters), NHTV / Breda University of Applied Sciences (Frederike van Ouwerkerk), HZ / University of Applied Sciences (Margot Tempelman) en Stenden University of Applied Sciences (Maaike de Jong). (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, p. 78, 2018)

 

Periode9-nov.-2018

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages

 • Titelhttps://www.immaterieelerfgoed.nl/image/2018/12/5/kennisagenda_immaterieel_erfgoed_nederland.pdf
  Mate van erkenningNational
  MediatypePrint
  Land/RegioNetherlands
  Release datum09/11/2018
  BeschrijvingImmaterieel erfgoed als proeftuin van een mondialiserende samenleving
  Producent / auteurKenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
  URLhttps://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/verslagpresentatiekennisagenda
  PersonenMaaike Jong, de

Keywords

 • Immaterieel Erfgoed