Intensieve sectoren onterecht langs zijlijn bij stap naar natuurinclusieve bedrijfsvoering

  Pers / media: Expert CommentProfessional

  Description

  Jarenlang was schaalvergroting, intensivering en hoge productie dé standaard in de varkenshouderij om efficiënt te zijn, veilig en betaalbaar voedsel te produceren en een acceptabel inkomen te realiseren. Steeds meer is er aandacht voor herstel van biodiversiteit, landschappen, waterkwaliteit, klimaat en kringlopen. Wat betekent deze transitie voor de varkenshouder en wat zijn de kansen?

  Periode1-feb.-2023

  Mediabijdrages

  1

  Mediabijdrages