Lokale burgerbetrokkenheid en energieopslag Een leidraad voor discussie

  Pers / media: Expert CommentPopular

  Description

  De transitie naar een duurzaam energiesysteem komt langzaam op gang en er is nog een lange weg te gaan. Hoe de energietransitie ook zal verlopen, twee dingen lijken zeker. Een energievoorziening voor Nederlandse huishoudens gebaseerd op (lokale) hernieuwbare bronnen vraagt om: 1. een betere afstemming van vraag en aanbod van energie 2. een grote(re) betrokkenheid van burgers, zowel centraal als lokaal. Om te zorgen dat aan beide voorwaarden kan worden voldaan is daadkracht vereist. Daadkracht van zowel de overheid en energiebedrijven, maar ook van burgers zelf is nodig. Nieuwe Europese regelgeving biedt een kader voor een grotere rol van consumenten en lokale gemeenschappen bij keuzes in de vorm en het beheer van hun eigen energievoorziening. Naast betrokkenheid van bestaande energiecoöperaties, is hierbij ook de betrokkenheid van lokale bedrijven, gemeenten en provincies noodzakelijk. De overgang van een overwegend centraal energiesysteem, gestoeld op fossiele brandstoffen, naar een systeem met meer (lokale) decentrale hernieuwbare componenten heeft belangrijke consequenties. Een belangrijke consequentie is dat het bestaande elektriciteitsnet door alle lokale initiatieven voor zonne- en windenergie veel meer transportcapaciteit dient te bieden dan voorheen. Het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vraagt tevens meer aandacht voor de gelijktijdigheid van vraag- en aanbod van energie, d.w.z. het in balans brengen van vraag en aanbod binnen het elektriciteitsnet. Bovenstaande zorgt voor een vraag naar nieuwe technische en organisatorische oplossingen die de toenemende vraag naar transportcapaciteit en de ‘balancerings-uitdaging’ op korte termijn het hoofd kunnen bieden. Er is onder andere behoefte aan nieuwe verdienmodellen, organisatievormen en besluitvormingsprocessen om voornoemde technische en organisatorische (o.a. ook wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden) oplossingen te laten werken. Daarbij zoeken zowel lokale en coöperatief georganiseerde energieproducenten als netbeheerders een andere rol en is er behoefte om te experimenteren met coöperatieve netbeheerders en projectontwikkelaars. In dit stuk geven we een korte schets van het huidige speelveld voor de burgers om te participeren in het energiesysteem, de verhoudingen met bestaande partijen en belangen en mogelijke opties om te voorzien in de behoefte naar nieuwe technische en organisatorische mogelijkheden voor de (lokale) energievoorziening. De hier gepresenteerde inzichten zijn gestoeld op verschillende bijeenkomsten die in de loop van 2019 zijn georganiseerd en waaraan zowel New Energy Coalition als de Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

  Periode20-mei-2021

  Mediabijdrages

  1

  Mediabijdrages

  • TitelLokale burgerbetrokkenheid en energieopslag Een leidraad voor discussie
   Land/RegioNetherlands
   Release datum20/05/2021
   BeschrijvingDe transitie naar een duurzaam energiesysteem komt langzaam op gang en er is nog een
   lange weg te gaan. Hoe de energietransitie ook zal verlopen, twee dingen lijken zeker. Een
   energievoorziening voor Nederlandse huishoudens gebaseerd op (lokale) hernieuwbare
   bronnen vraagt om:
   1. een betere afstemming van vraag en aanbod van energie
   2. een grote(re) betrokkenheid van burgers, zowel centraal als lokaal.
   Om te zorgen dat aan beide voorwaarden kan worden voldaan is daadkracht vereist.
   Daadkracht van zowel de overheid en energiebedrijven, maar ook van burgers zelf is nodig.
   Nieuwe Europese regelgeving biedt een kader voor een grotere rol van consumenten
   en lokale gemeenschappen bij keuzes in de vorm en het beheer van hun eigen energievoorziening. Naast betrokkenheid van bestaande energiecoöperaties, is hierbij ook de
   betrokkenheid van lokale bedrijven, gemeenten en provincies noodzakelijk. De overgang
   van een overwegend centraal energiesysteem, gestoeld op fossiele brandstoffen, naar
   een systeem met meer (lokale) decentrale hernieuwbare componenten heeft belangrijke
   consequenties. Een belangrijke consequentie is dat het bestaande elektriciteitsnet door
   alle lokale initiatieven voor zonne- en windenergie veel meer transportcapaciteit dient
   te bieden dan voorheen. Het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vraagt
   tevens meer aandacht voor de gelijktijdigheid van vraag- en aanbod van energie, d.w.z. het
   in balans brengen van vraag en aanbod binnen het elektriciteitsnet.
   Bovenstaande zorgt voor een vraag naar nieuwe technische en organisatorische oplossingen die de toenemende vraag naar transportcapaciteit en de ‘balancerings-uitdaging’
   op korte termijn het hoofd kunnen bieden. Er is onder andere behoefte aan nieuwe
   verdienmodellen, organisatievormen en besluitvormingsprocessen om voornoemde technische en organisatorische (o.a. ook wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden)
   oplossingen te laten werken. Daarbij zoeken zowel lokale en coöperatief georganiseerde
   energieproducenten als netbeheerders een andere rol en is er behoefte om te experimenteren met coöperatieve netbeheerders en projectontwikkelaars.
   In dit stuk geven we een korte schets van het huidige speelveld voor de burgers om te
   participeren in het energiesysteem, de verhoudingen met bestaande partijen en belangen
   en mogelijke opties om te voorzien in de behoefte naar nieuwe technische en organisatorische mogelijkheden voor de (lokale) energievoorziening
   PersonenHenny van der Windt, Dirk Kuiken

  Other

  TitelWebinar New Energy Coalition | Burgerparticipatie bij innovaties in de energietransitie - van vandaag naar morgen
  Locatieonline, GRONINGEN
  Periode20-mei-2021 → 20-mei-2021
  Linkhttps://www.newenergycoalition.org/