Newspaper interview Trouw: Wie thuis werkt, heeft meer profijt dan last (Blended working creates more positive opportunities than downsides)

Pers / media: Expert CommentPopular

Description

 

"Niet iedereen heeft talent om thuis
te werken, weet Kiki de Jonge,
organisatiepsycholoog van de
Radboud Universiteit Groningen.
‘Het gevaar is dat mensen te veel met
hun werk bezig zijn. Dat ze de hele
dag beschikbaar blijven.’

Wie zelfstandig aan het werk kan, geen be-
hoefte heeft aan sturing van zijn leidingge-
vende en ook de sociale contacten niet

mist, kan behoorlijk wat meters maken
vanachter zijn bureautje op zolder.
“Maar als je juist wel behoefte hebt aan

koffieleuten met collega’s of liever op-
drachten aanneemt, dan wordt het al weer

wat uitdagender”, zegt de promovendus die

gespecialiseerd is in onder andere thuiswer-
ken.

Het is wellicht de reden dat een deel van de
bedrijven er nog wat huiverig tegenover
staat. Tegen die groep zegt De Jonge: je
hebt er meer profijt van dan last. “Neem de
sneeuwstorm van afgelopen maandag.

Vroeger moesten mensen daardoor een ver-
plichte vrije dag opnemen. Nu konden ze

aan de slag.” En er zijn meer voordelen.
“Thuiswerkers blijven gemotiveerder, ook

als de werkdruk toeneemt. Dat komt door-
dat ze zelf kunnen bepalen hoe en wanneer

ze dat extra werk kunnen verrichten.” En
het schrikbeeld van sommige bedrijven
dan: een medewerker die thuis lekker gaat

netflixen? “Dat zit er niet echt bij. Uitein-
delijk loop je toch tegen je deadline aan.”

Maar dat thuiswerken heeft ook een
schaduwzijde, stelt De Jonge op basis van
onderzoek. Vooral voor de werknemer.
“Het gevaar is dat mensen te veel met hun

werk bezig zijn. Dat ze de hele dag beschik-
baar blijven. Waakzaamheid is daarbij be-
langrijk. Je mag ’s ochtends ook best even

boodschappen doen. Als je ’s avonds maar
iets langer doorwerkt.”
En als een bedrijf nog niet klaar is voor
thuiswerkende medewerkers? “Ik zou niet

weten waarom. Ik werk zelf op de universi-
teit. Maar dit telefoontje had ik ook vanuit

huis kunnen doen. Thuiswerken hoeft ook
niet te betekenen dat je elke dag thuis zit
hè?” Durf dat stukje autonomie uit handen

te geven, adviseert De Jonge leidinggeven-
den. “Je hebt die mensen ook ooit aangeno-
men omdat je ze goed vond. Dat is als ze

thuiswerken toch niet ineens anders?”

Periode13-dec.-2017

Media-aandacht

1

Media-aandacht