Willems was tussen 1996 en 2009 voorzitter van de Ondernemingskamer. Die is gevestigd bij het Gerechtshof in Amsterdam. Enkele jaren voor en na zijn voorzitterschap was hij als raadsheer verbonden aan dit gerechtelijk instituut. Momenteel is Willems als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en adviseert hij de juristen van de Raad van Commissarissen van L1.