Ontsnappen uit het 'groene riool'

Pers / media: Activiteiten met een maatschappelijk belangPopular

Description

It Fryske Gea beschermt al vijfentachtig jaar natuur en landschap. Echter, buiten eigen natuurgebieden is de zeggenschap minimaal. En juist in ons boerenland zien wij een dramatische terugval van de biodiversiteit. Het is vijf voor twaalf. Het roer moet écht om. Tijd voor bezinning over de toekomst van natuur en landschap in Fryslân! Iedereen mag meedenken. Prof. dr. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie, geeft een voorzet.

Periode15-okt.-2015

Media-aandacht

1

Media-aandacht