Resocialisatie: rechtspraakoverzicht

Pers / media: Expert CommentProfessional

Description

Overzicht van uitspraken van de civiele rechter, de beroepscommissies van de RSJ en de Nationale omudsman waarin de minister/ de Staat wordt bevolen (meer) op resocialiisatie c.q. re-integratie gerichte activiteiten aan de bieden aan levenslanggestraften (ca. 30 uitspraken)

Periode28-mrt.-2019

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages