Tim Huijgen: Maak tijd om leerlingen historisch besef bij te brengen

Pers / media: Activiteiten met een maatschappelijk belangPopular

Description

Vakdidacticus Tim Huijgen plaatste in Didactief een artikel met daarin een oproep om leerlingen meer historisch besef bij te brengen. Omdat daar in het huidige curriculum nauwelijks ruimte voor is, bepleit hij een grote wijziging van de opbouw van het vak op de middelbare school. Quote uit zijn betoog:

 

 

 

 

 

 

 

Leer leerlingen in de onderbouw van de havo en vwo historische vaardigheden en historische kennis, inclusief een referentiekader om zich te kunnen oriënteren in de tijd. Toets dit aan het einde van de derde klas op landelijk niveau. In de bovenbouw hebben scholen de vrijheid zelf een curriculum samen te stellen (dat gecheckt wordt op kwaliteit door audits) voor het schoolvak geschiedenis. In het laatste jaar van de bovenbouw volgt een eindexamen. De helft van dit cijfer komt tot stand door middel van een historisch onderzoek waarvoor leerlingen zelf een onderzoeksvraag moeten bedenken. Het eindproduct wordt beoordeeld binnen de school. De andere helft van het cijfer wordt gevormd door een korter historisch betoog dat leerlingen moeten schrijven op basis van een aantal gegeven bronnen in een sessie van een aantal uur. Dit laatste onderdeel betreft een landelijk centraal examen dat wordt nagekeken door getrainde en onafhankelijke beoordelaars.

 

 

 

 

 

 

 

Op deze manier is er alle tijd voor wat docenten geschiedenis echt belangrijk vinden. Geef docenten vertrouwen en je zult zien dat in het curriculum veel aandacht komt voor historisch besef in de vorm van begrip en respect voor de eigen en andere culturen, tradities en gewoonten. Mijn plan is niet gedetailleerd en met de huidige randvoorwaarden is het uitvoeren onmogelijk. Maar is het idee goed? Van daaruit kun je namelijk beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

Het hele artikel (met daarin alle redenen waarom hij tijd wil om leerlingen historisch besef bij te brengen) leest u op de website van Didactief. Wat vindt u van dit idee? Uw reacties kunt u hieronder kwijt.

Periode3-mei-2017

Media-aandacht

1

Media-aandacht