'Uitspraak RvS over windmolens geeft bezwaarmakers kans bij rechter'

Pers / media: Expert CommentPopular

Description

Volgens Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de vergunning voor het windpark in de Drentse Veenkoloniën definitief. "Bestuursrechtelijk kan er wel geprocedeerd worden, maar dat is weinig kansrijk", stelt hij vast. Civielrechtelijke procedures geeft Bröring daarentegen meer kans van slagen. "Bijvoorbeeld procedures van omwonenden tegen initiatiefnemers."

Periode30-jun.-2021

Mediabijdrages

2

Mediabijdrages