Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Havo5 2009/2010

Dataset

Description

COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorieën leerlingen.

COOL 5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de meting in de 5e klas van het HAVO in het schooljaar 2009/2010

Contributors:
Cito Arnhem
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Funding Agency: NRO/PROO
Datum van beschikbaarheid8-nov-2012
UitgeverDANS - Data Archiving and Networking Services
Tijdelijke dekking2009 - 2010
Datum van data-aanmaak8-nov-2012
Geografische dekkingThe Netherlands

Citeer dit