Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Voortgezet Onderwijs Klas 3 - 2010/11

  • Djurre Zijsling (Creator)

Dataset

Description

COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorieën leerlingen.

COOL 5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de afname in de 3e klas van het Voortgezet Onderwijs in 2010/11. Een deel van de respondenten heeft eveneens deelgenomen aan de afname in groep 8 van het Primair Onderwijs in 2007/08.

Contributors:
Cito - Arnhem
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Funding Agency: NRO/PROO
Datum van beschikbaarheid9-nov.-2012
UitgeverDANS - Data Archiving and Networking Services
Tijdelijke dekking2010 - 2011
Datum van data-aanmaak9-nov.-2012
Geografische dekkingThe Netherlands

Citeer dit