De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied

Dataset

Description

In 2000 werd een gecombineerd steilkant- en terpzoolonderzoek uitgevoerd in de wierde Englum. Het onderzoek leverde veel informatie over de bewoningsgeschiedenis die begon in de 5e eeuw. Het onderzoek trok de aandacht vanwege de menselijke resten, waaronder een vondstcomplex bestaande uit onder andere acht menselijke schedels in een woonpodium uit de ijzertijd.

Jaarverslagen van de vereniging voor terpenonderzoek 91
Datum van beschikbaarheid31-dec.-2008
UitgeverEASY

Citeer dit