Groningen Interventie studie voor het behoud van linkerkamerfunctie met natriumthiosulfaat in patiënten met een ST-elevatie myocardinfarct (GIPS-IV)

Dataset

Description

Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar de effectiviteit van natriumthiosulfaat in het verkleinen van infarctgrootte bij patiënten met een eerste STEMI
Datum van beschikbaarheid2022
UitgeverUniversity of Groningen
Datum van data-aanmaak18-jul.-2018 - 2-mrt.-2023
Geografische dekkingNederland

Keywords on Datasets

  • cardioprotectie
  • ischemie-reperfusie schade

Citeer dit