Historisch Leiden in Kaart: Vermogensbelasting, 1498

  Dataset

  Description

  Het belastingkohier, opgenomen in de tresoriersrekening van 1497-1498, vermeldt 3010 gezinshoofden van de stad die aangeslagen werden op hun vermogen, ook degenen die onder de belastingvrije voet van één procent van het vermogen vielen. Van de aangeslagenen worden vermeld: de voornaam, meestal het patroniem en soms de achternaam, de bon, het bedrag van de aanslag of anders een aanduiding dat men niet kon betalen (pauper), soms het beroep en ook de burgerlijke staat (meestal bij weduwen). Deze vermogensbelasting (imposicie) werd ingevoerd om de armlastige stad een bedrag van 10000 ponden van 40 groten op te brengen.
  Datum van beschikbaarheid28-nov-2016
  UitgeverDANS - Data Archiving and Networking Services
  Geografische dekkingLeiden, The Netherlands

  Citeer dit