Pontine Region Project (It.) fase 2

Dataset

Description

Het onderzoek bestaat uit surveys in de territoria van vier Romeinse kolonies (Norba, Setia, Signium en Lanuvium) en rondom Satricum, bodemstudies en aardewerk/fabricsonderzoek Het project vormt het vervolg op het Pontine Region Project fase 1, gefinancierd door KNAW. Het richt zich nu voornamelijk op het identificeren van de vroege Romeinse kolonisatie in midden-Italie.
Datum van beschikbaarheid11-jun.-2007
UitgeverDANS - Data Archiving and Networking Services
Datum van data-aanmaak1991 - 2004

Citeer dit