Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

  • Postal address

    Netherlands

VN Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Ons werk draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

  • SDG 1 – Geen armoede
  • SDG 8 – Fatsoenlijk werk en economische groei
  • SDG 17 - Partnerschap om de doelen te bereiken

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.