Persoonlijk profiel

Speerpunten

MantelzorgBalans project

Veel mantelzorgers zorgen vanuit liefde voor een naaste in de palliatieve fase, toch kan de (over)belasting zwaar zijn. Samen met mantelzorgers en experst hebben we de tool MantelzorgBalans ontwikkeld om mantelzorgers bij start van de palliatieve fase van hun naaste te ondersteunen, om zo hun belasting door het mantelzorg te verlagen en hun positieve mantelzorgervaringen te verbeteren. MantelzorgBalans ondersteunt mantelzorgers door hen uit te dagen om na te denken over hun eigen doelen, het stellen van grenzen, het balanceren van activiteiten en hoe zij willen omgaan met de sociale omgeving. De tool biedt informatie over allerlei onderwerpen die mogelijk relevant zijn in deze fase en biedt een plek om persoonlijke herinneringen op te slaan. De tool is geevalueerd.

Implementatie van MantelzorgBalans in diverse settingen

We hebben subsidie ontvangen om door te gaan met de implementatie van MantelzorgBalans in diverse settingen met verschillende doelgroepen, zoals POH'-ers, maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers en verpleegkundig specialisten. Samen met professionals en mantelzorgers in deze settingen kijken we hoe MantelzorgBalans het beste aangereikt kan worden aan mantelzorgers en hoe zij hiermee het beste begeleid kunnen worden. Dit project zal lopen van 1 mei 2024 tot 1 november 2026.

Looptijd project: 1 mei 2024 tot 1 november 2026.
Subsidies
: ZonMw 844001404, en ZonMw 10200012320019.

*********************************************************************

Europees Trainingsnetwerk - ENTWINE - Informal Care

Het doel van het ENTWINE-consortium (https://entwine-itn.eu/) was het onderzoeken van een breed spectrum aan uitdagingen in de informele zorg en vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve, op psychologie en technologie gebaseerde interventies, die de bereidheid en mogelijkheden om informele zorg te verlenen ondersteunen. De nadruk lag op het overwinnen van barrières na een gebruikersgerichte, door stakeholder driven implementatie en een agile wetenschappelijke benadering om de adoptie en implementatie van innovatieve oplossingen ter ondersteuning van informele zorgverleners te bevorderen.

Ik was betrokken als projectmanager van het consortium en als co-promotor van ESR9, Srishti Dang.

Einddatum van het project: 1 maart 2023
Subsidie: ENTWINE ontvangt financiering uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder de Marie Skłodowska-Curie subsidieovereenkomst nr. 814072.

*********************************************************************

Het Untire Project

In deze internationale study onderzochten we of de Untire App (voormalige) kankerpatiënten kan helpen hun kankergerelateerde vermoeidheid te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. De training in de Untire App is gebaseerd op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie en bevat educatie, stressverminderende oefeningen, een programma om de fysieke activiteit te verhogen en dagelijkse tips. De Untire-app was nuttig bij het verminderen van vermoeidheid en het verhogen van de kwaliteit van leven.

Einddatum van het project: augustus 2020

Expertise gerelateerd aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Het werk van deze persoon draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

  • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Anne Looijmans actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of