Geen foto van Fan Zhang

Fan Zhang

Netwerk

Qingying Zhang

  • Shantou Univ, Shantou University, Canc Hosp, Coll Med, Guangdong Prov Key Lab Breast Canc Diag & Treatme
  • Shantou University Medical College

Externe Persoon: Externe persoon

Peixuan Yang

  • First Affiliated Hospital of Shantou University Medical College

Externe Persoon: Externe persoon

Ruifeng Wang

  • Chenghai People's Hospital

Externe Persoon: Externe persoon

Qiuqiang Lin

  • Chenghai People's Hospital

Externe Persoon: Externe persoon