Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Speerpunten

Binnen het onderzoek van de taalkunde van het Oudgrieks zijn de hoofdlijnen van mijn onderzoek:

1 welke factoren bepalen de keuze van het aspect in het Oudgrieks. Het lijkt te simpel te stellen dat alleen pragmatische factoren een rol spelen in de zin dat alleen de informatiestatus van de stand van zaken (nieuwe t.o. oude informatie) belangrijk is. Waarschijnlijk is het beter te kijken naar een combinatie van semantische factoren en pragmatische factoren. 

2. Uitdrukkingen van de toekomst. Oudgrieks heeft een synthetisch futurum, maar ook verscheidene analytische uitdrukkingen. Gaat het daarbij om hulpwerkwoorden? Welke factoren bepalen de keuze tussen een synthetisch futurum en een perifrastische uitdrukking?

3. De semantische en pragmatische functie van partikels in Griekse teksten en de rol die ze spelen bij het tot stand brengen van de tekstcohesie en/of het sturen van de manier waarop de aangesprokene de uiting interpreteert.