Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Speerpunten

Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notariel recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze hoofdbetrekking is hij wetenschappelijk adviseur van Hekkelman Advocaten & Notarissen te Arnhem en Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag. Naast een aantal andere nevenfuncties is hij tevens bestuurslid van de Stichting Grotius Academie en de Stichting Beroepsopleiding Notariaat.

Hij houdt zich in het bijzonder bezig met het familievermogensrecht, het registergoederenrecht, de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en de notariële ambtsuitoefening. In internationaal verband gaat zijn interesse uit naar het brede thema ‘land tenure’ en ‘land governance’.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of