Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Speerpunten

PhD project: The effect of agricultural intensification on biodiversity and ecosystem services in agricultural landscapes

Speerpunten

Mijn onderzoek gaat over het analyseren van landbouwlandschappen als sociaal-ecologische systemen, en is gericht op het vinden van nuttige informatie ter ondersteuning van beheersbeslissingen voor natuurbehoud door de wisselwerking tussen landbouwproductiviteit en maatregelen voor het behoud van biodiversiteit te analyseren. Meer specifiek analyseer ik de effecten van agromilieumaatregelen en de ruimtelijke configuratie ervan op de overvloed aan weidevogels en de gevolgen ervan voor de productiviteit van landbouw- en landbouwhuishoudens.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of