Persoonlijk profiel

Speerpunten

Regenerative Medicine

Cardiovascular Disease

Biomaterials

Molecular Biology

Endothelial dysfunction

Adipose-Derived Stem/Stromal Cells

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of