Persoonlijk profiel

Speerpunten

Het onderzoek van Althoff heeft betrekking op twee thema’s (gendered) geweld én maatschappelijke reacties op criminaliteit; thema’s die deels nauw met elkaar zijn verweven.

Het thema seksueel en gendered geweld richt zijn focus op de analyse van het geweldverschijnsel (bijvoorbeeld femicide), het (inter)nationaal gevoerde beleid (bijvoorbeeld Istanbul Convention) en de maatschappelijk discussie hieromtrent (bijvoorbeeld het debat over genderneutraliteit in de aanpak van geweld).

Recente publicatie:

Althoff, A-M. Slotboom & J. Janssen (2019), Genderneutrality and the Prevention and Treatment of Violence – A Dutch Perspective. Women & Criminal Justice, (published online first 11 Sep 2019) https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1661934

 

Maatschappelijke reacties op criminaliteit en geweld is het tweede grote thema waarbij onderzoek wordt gedaan naar drie thema’s:

  1. de maatschappelijke reacties op criminaliteit en geweld door de burger (bijvoorbeeld eigenrichting of #MeToo)
  2. de maatschappelijke (media)discoursen (bijvoorbeeld mediahypes zoals de casus van oud en nieuw in Keulen in 2015)
  3. het criminaliteitsbeleid met focus op het detentiebeleid (bijvoorbeeld beleid ter voorkoming van detentieschade)

Recente publicaties:

Althoff, M. (2021), Naming and Shaming seksueel geweld - #MeToo als politieke beweging? Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (11)3, 2021, 16-32. https://doi.org/10.5553/TCC/221195072022011003002

Althoff, M. (2020), Stories of Gender and Migration, Crime and Security: Between Outrage and Denial. In: Althoff, M. Dollinger, B. & H. Schmidt (eds.) (2020), Conflicting Narratives of Crime and Punishment. Palgrave Macmillan, 259-278

Gunnink, L.; Althoff, M.  & M.J.F. Van der Wolf (2022), Voorzorg als nazorg. Evaluatie van het Koers en Kansen project 3Noord ‘sanctie-uitvoering op regionale maat’. Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen https://www.zelfmelders.nl/rapport_gepubliceerd/

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of