Persoonlijk profiel

Speerpunten

Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor zorgvuldigheidsverplichtingen van staten en het zelfbeschikkingsrecht van inheemse volken.