Persoonlijk profiel

Speerpunten

Electronic patient-reported outcome measures (ePROMs). Together with Nestlé (Switzerland) the first (preference-based IRT) Infant instrument has been developed. Several other instruments are developed too (Chronic Pain, CS-Base generic, Dementia, Transplant).

Health outcome measurement. I have invented various new methods to improve the measurement of patients' outcomes (HealthFan, HealthSnApp, MAPR model, Chateau Sante cloud platform, design routines).

Expertise gerelateerd aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Het werk van deze persoon draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

  • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 10 – Minder ongelijkheid
  • SDG 17 - Partnerschap om de doelen te bereiken

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Paul Krabbe actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of