Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Speerpunten

Mijn onderzoek richt zich op conflict en geweld in het Midden-Oosten, en in het bijzonder op de rol van transnationale jihadistische actoren daarbinnen. Ik ben geinteresseerd in het beter begrijpen van de aantrekkingskracht van jihadistische ideologie, geweld en propaganda en mijn onderzoek richt zich daartoe veel op de culturele dimensie van het jihadisme.

Ik bestudeer deze thema's vanuit verschillende perspectieven, richt me op diverse casussen en gebruik inzichten vanuit o.a. Midden-Oostenstudies, Religiewetenschap, Cultuurgeschiedenis en Terrorismestudies. In de afgelopen jaren heeft mijn onderzoek zich gericht op vier lijnen:

i) religie en geweld
ii) betekenisconstructie in jihadistische propaganda 
iii) de culturele dimensie van jihadistisch geweld
iv) extremisme in Nederland

Zie ook mijn Twitter-pagina