• Nijenborgh4, Gebouw 5115, ruimte 0213

    9747 AG Groningen

    Netherlands

Persoonlijk profiel

Speerpunten

Ons onderzoek is gericht op de systeemchemie, waarbij we kijken naar complexe mengels van molekulen die in elkaar over kunnen gaan en samen spontaan complexe structuren kunnen vormen. Dergelijke systemen kunnen eigenschappen vertonen die meer zijn dan de som van de individuele molekulen. Onverwachte fenomenen kunnen zo spontaan ontstaan. Het beste voorbeeld hiervan is leven, dat zich waarschijnlijk lang geleden spontaan heeft gevormd in een zeer complex mengsel van molekulen.

Wij zijn geinteresseerd in hoe dit heeft kunnen gebeuren en vooral in hoe leven opnieuw zou kunnen ontstaan (of gemaakt kan worden). Om dit te kunnen begrijpen bestuderen we zelf-replicerende molekulen (molekulen die in staat zijn om kopieën van zichzelf te maken). Om van zelf-replicatie naar leven te gaan zijn echter nog andere eigenschappen nodig: metabolisme en compartmentalisatie. We proberen deze eigenschappen te integreren in onze zelf-replicerende systemen. Daarnaast werken we aan de Darwinaanse evolutie van deze systemen.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of