Persoonlijk profiel

Speerpunten

PhD project: Understanding the costs and benefits of individual variation in aggressiveness

Even within the same population, individuals differ markedly from one another in their behaviour. Although there is now overwhelming evidence for the wide-spread occurrence of such between-individual variation in behaviour, its evolutionary origin and maintenance remain largely unclear. I am interested in whether, and if so, how, individual variation in an ecologically relevant behaviour, territorial aggression, may mediate trade-offs among a suite of fitness-related traits in a wild population of a common bird species, the blue tit (Cyanistes caeruleus). The study site is located ca.12 km south of the city of Groningen in the Netherlands. Aggression is a key social behaviour expressed to monopolize vital resources such as food, territories and mates. It also bears severe costs such as high energy expenditure, injury or even death. I am specifically interested in how between-individual variation in male territorial aggressiveness may relate to variation in the quality of a male’s breeding territory, its siring success, its proneness to take risks, and its investment in parental care.

Expertise gerelateerd aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Het werk van deze persoon draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

  • SDG 15 – Leven op het land

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Stephen Salazar actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of