Best Lecturer of the Year 2020

  • Martínez-Ariño, Julia (Recipient)

Prijs: PrizeAcademic

Description

Faculty of Theology and Religious Studies
Mate van erkenningLocal
Toekennende organisatieFaculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Netherlands