‘Let’s get to work, everyone!’ Student engagement as a collective process

Prijs: Fellowship awarded competitivelyAcademic

Description

Review study: Betrokkenheid (‘engagement’) is niet alleen belangrijk bij individuele leerlingen, maar ook als groepsproces. Een klas kan als collectief bevlogen zijn, onrustig, of verveeld. Die collectieve betrokkenheid is meer dan de som van betrokkenheid van alle individuele leerlingen, en verandert voortdurend. Het doel van dit project is het analyseren en integreren van onderzoek naar collectieve betrokkenheid in de klas in het voortgezet onderwijs. Met het literatuuronderzoek zullen we drie onderzoeksvragen beantwoorden. De eerste heeft als doel te begrijpen hoe het collectieve betrokkenheid wordt gedefinieerd (de ontologie) en hoe het wordt geoperationaliseerd (de epistemologie) in de bestaande empirische literatuur. We zullen ons hier richten op studies die sociale processen onderzoeken die individuele betrokkenheid in de klas beïnvloeden (het individu-in-context perspectief op betrokkenheid), en studies die betrokkenheid onderzoeken op het niveau van een groep leerlingen (het contextgericht perspectief op betrokkenheid). De tweede vraag heeft tot doel de mechanismen te begrijpen die een rol spelen bij het ontstaan van en veranderingen in collectieve betrokkenheid. Met de derde vraag proberen we een synthese te maken van wat er bekend is over de rol van de docent in de regulering van collectieve betrokkenheidsprocessen. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt niet alleen een impuls gegeven aan theorievorming van betrokkenheid, maar kunnen er ook praktische adviezen worden geformuleerd aan docenten die worden geacht collectieve betrokkenheid van moment tot moment in goede banen te leiden.
Toekennende organisatieNederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)