Subsidie Leergemeenschap cultuureducatie

  • Corbier-Kind, ​. (Recipient), van den Brand, I. (Recipient), Sikkema, K. (Recipient) & Huijgen, Tim (Recipient)

Prijs: Other distinctionProfessional

Description

Regionale erfgoededucatie is een mooie aanvulling op het huidige
formele curriculum van het geschiedenisonderwijs (Van den Brand
& Huijgen, 2021). Door leerlingen verbanden te laten leggen
tussen de algemene Nederlandse Canon en de verwijzingen die
daarvan in hun eigen leefomgeving te vinden zijn, denken we dat
we leerlingen meer kunnen motiveren voor en betrekken bij het vak
geschiedenis. Museum aan de A is met zijn gebouwen, collectie en
expertise op het gebied van de regionale geschiedenis en het
regionale erfgoed een mooie aanvulling op de vakinhoudelijke en
didactische kennis van geschiedenisdocenten. Daarin kunnen we
elkaar versterken. Bovendien heeft Museum aan de A een
verbindende opdracht binnen de provincie Groningen, waarbij we
een ontdekkingsplaats binnen het culturele aanbod in regionale
geschiedenis willen zijn. Onze vaste partners Groninger Archieven
en het Groninger Museum brengen ook lokale kennis van
geschiedenis in.
Mate van erkenningRegional
Toekennende organisatieCMK Groningen