Jonge helden in Leeuwarden

Projectdetails

Omschrijving

De organisatie Kunstkade in Leeuwarden verzorgt sinds november 2021 het project Jonge Helden. Jongeren in de leeftijdsgroepen 10 – 13 en 14 – 18 krijgen buiten schooltijd de gelegenheid zich creatief te ontwikkelen. Een onderliggend doel van het project is het bevorderen van sociale inclusie empowerment op maat van jongeren die opgroeien in armoede. Dit onderzoek onderzoekt de werking die door deenemers wordt ervaren en beschrijft mogelijkheden voor verduurzaming van het project.

Belangrijkste bevindingen

Dit onderzoek toont dat jongeren overtuigd zijn van de werking en het belang van Jonge Helden. Ze zien het programma als een ingang voor de ontwikkeling en verdieping van technische vaardigheden, kennis van kunst en sociale vaardigheden, zoals samenwerking en flexibel denken. Dit is voor dit project de invulling van het begrip empowerment. Ze zien JH als een inclusieve plek, die de eerste voorwaarde vervult om een plek te bieden waar ze kunnen chillen, iets wat elders in de stad niet goed mogelijk is. Ze zijn van mening dat het programma voortgang dient te hebben en zijn bereid bij te dragen aan de continuïteit. Geef ze ook daarin eigenaarschap en betrek jongeren bij het ontwikkelen van beleid.
Van de kant van de ondersteuningsstructuur is het zaak ruimte te maken voor de inbreng van (oud) deelnemers om lange lange termijn doelen te formuleren die gebaseerd op ervaringen en op aspecten van empowerment die Kunstkade bij de start van het programma omschreef. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende initiatieven op dit gebied met elkaar contact houden en er een beleidskader bestaat waarbinnen professionals ruimte hebben en de inbreng van jongeren op de ontwikkeling van beleid mogelijk is. Oud deelnemers kunnen belangrijke ambassadeurs van het programma worden.
Jongeren adviseerden beter te kijken naar communicatie en werving en de zichtbaarheid van het programma. Vanuit het perspectief van de gemeente is het van belang oog te houden op het totale aanbod, ook om de communicatie naar potentiële deelnemers helder te houden.
Om de werking van het programma beter te kunnen zien is het nodig een werkbare methode te ontwikkelen voor continue monitoring op de doelen, zodat de verduurzaming ook tijdens het project continu in zicht is.
Voor de monitoring op langere termijn is het noodzakelijk de doelen om te zetten in indicatoren en daarmee aansluiting te zoeken bij bestaande kwantitatieve meetinstrumenten.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/04/202329/06/2023

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.