Shorebirds in space - Development and application of individual tracking tools for all relevant temporal and spatial scales

Projectdetails

!!Description

Steltlopers hebben lange poten waar ringen omheen passen om ze individueel herkenbaar te maken, en leven in open biotopen waar ze goed te volgen zijn. Met onze wadvogels en weidevogels is Nederland sleutelland voor steltlopers. Een florerende onderzoekstraditie hikt tegen doorbraken aan omdat kleurmerken beperkte resolutie hebben. Geadvanceerde tracking-tools moeten daarom toepasbaar worden gemaakt voor kleine vogels. We brengen drie zendersystemen samen in onderzoek naar jaarcycli van grutto’s om (inter)continentale trekbewegingen (satellietzenders), individuele levensreizen (geolocators) en locale ruimtelijke en sociale processen (DTOA) te documenteren en ecologisch/evolutionair te interpreteren.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/11/201201/11/2015