Sleutelen aan zeegrasherstel

Projectdetails

!!Description

Het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden die de komende 10 jaar leiden tot een rijke Waddenzee is een van de hoofddoelen van het Waddenfonds. Herstel van de uitgestrekte zeegrasvelden, die tot het begin van
de 20e eeuw een belangrijke pijler onder het Waddenzee-ecosysteem vormden, is hiervoor cruciaal. “Sleutelen aan zeegrasherstel” is een ‘leren door doen’-programma dat voortbouwt op eerdere Waddenfondsprojecten en de sleutelfactoren voor zeegrasherstel in de Nederlandse Waddenzee ontrafelt door middel van praktijkexperimenten. Hiermee zal dit programma de vraag beantwoorden of opschaling van zeegrasherstel in de toekomst mogelijk is en of dit uitgevoerd kan worden met duurzaam gekweekt zeegraszaad.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/01/201931/12/2021