Wat is normaal? Precieze normen en hun gebruik voor psychologische tests

Projectdetails

Omschrijving

Psychologische tests, zoals intelligentietests, worden veel gebruikt in onderzoek en bij individuele diagnostiek, zoals bijvoorbeeld voor screening in de klinische praktijk. Test scores worden geinterpreteerd op basis van genormeerde scores, die uitdrukken hoe normaal (d.w.z., veelvoorkomend) de prestatie van een indivdue is, in vergelijking met een referentiepopulatie. Op dit moment zijn normen minder precies dan mogelijk, het opstellen van precieze normen vraagt meer inzet dan nodig, en testgebruikers hebben vaak onvoldoende informatie over normen. Dit belemmert passend en effectief normgebruik. Dit is problematisch omdat het de wetenschappelijk vooruitgang beperkt, en kan leiden tot foutieve beslissingen over individuen, met mogelijk ernstige gevolgen.
Wij ontwikkelen geavanceerde normeringsmethodologie die het (1) scoren van tests, (2) ontwerpen van normeringsstudies, en (3) interpreteren van testresultaten én preciezer én eenvoudiger maakt dan nu mogelijk is. Hierdoor wordt het ontwikkelen, onderhouden en juiste gebruik van hoge kwaliteit psychologische tests makkelijker en goedkoper, wat de testpraktijk sterk ten goede komt.

!!Layman's description

Psychologische tests, zoals intelligentietests, worden veel gebruikt, bijvoorbeeld bij diagnostiek en selectie. Een testafname wordt geinterpreteerd op basis van testnormen. Op dit moment zijn normen minder precies dan mogelijk, het opstellen van precieze normen vraagt meer inzet dan nodig, en testgebruikers hebben vaak onvoldoende informatie over normen. Wij ontwikkelen geavanceerde normeringsmethodologie die het (1) scoren van tests, (2) ontwerpen van normeringsstudies, en (3) interpreteren van testresultaten én preciezer én eenvoudiger maakt dan nu mogelijk is. Hierdoor wordt het ontwikkelen, onderhouden en juiste gebruik van hoge kwaliteit psychologische tests makkelijker en goedkoper, wat de testpraktijk sterk ten goede komt.
Korte titelWat is normaal?
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/01/202301/02/2027

Keywords

  • normeringsstudie ontwerpen; optimaal ontwerp; item response theorie