Éminence grise van de Franse journalistiek over de Koude Oorlog. Boekbespreking van: André Fontaine, Het Rode Gevaar. De geschiedenis van de Koude Oorlog (Amsterdam: Mets & Schilt, 2007)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)173 - 174
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit