Ütopik Bilim Kurguda Toplumsal Cinsiyet ve Performativite: Uzay Yolu’na Yeni Bir Bakış

Mustafa Ali Sezal, Bilge Durutürk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageGender and Performativity in Utopic Science Fiction: A New Perspective on Star Trek
  Originele taal-2Other
  Pagina's (van-tot)61-70
  Aantal pagina's10
  TijdschriftKaos Q+
  Volume6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit